Đối với hàng bán tại thị trường trong nước, chúng tôi bảo hành theo thời gian bảo hành của nhà nhập khẩu.

Các loại hàng khác, chúng tôi bảo hành 3 tháng tính từ thời điểm khách nhận hàng.

Quá thời hạn bảo hành, chúng tôi vẫn hỗ trợ khách bình thường, nếu là lỗi vặt thì chúng tôi sửa giúp khách không lấy phí. Nếu phải thay thiết bị thì chúng tôi lấy giá thay thiết bị và một phần cho công thợ.